Ponovno bezuvjetni nalaz revizije za Grad Gospić

Među točkama Dnevnoga reda današnje sjednice Gradskog vijeća grada Gospića svakako važno mjesto zauzima i  Izvješće o obavljenoj Financijskoj reviziji Grada Gospića za proteklu godinu. Ovaj važan dokument je pokazatelj  ispravnosti financijskog segmenta rada Gradske uprave. Niti ove godine stručne službe revizije nisu imale dvojbi.

Sukladno Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2015. Godinu, kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Grada Gospića, Državni ured za reviziju izrazio je bezuvjetno mišljenje. Prema mišljenju Državne revizije u poslovanju Grada Gospića ni ove, kao ni protekle dvije godine nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, koji bi utjecali na izražavanje drugačijeg mišljenja.  Pitanje je samo hoće li se i  ove godine naći neki „nadri-revizor“ da bi usmeno ili pismeno razglabao o  ovoj tematici.

Nastavak ispod oglasa

L.O.