Ovih je dana Javna ustanova Nacionalni Park Sjeverni Velebit počela provedbu projekta „Poučna staza u Velebitskom botaničkom vrtu“ na osnovu Ugovora o financiranju iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

U sklopu tog projekta objavljen je Poziv na dostavu ponuda za izradu i oblikovanje edukativno informacijskih ploča za poučnu stazu u „Velebitskom botaničkom vrtu. Rok za dostavu ponuda je 11. veljače 2022. u podne.

L. O.