Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Gospić ukupna registrirana nezaposlenost  krajem prosinca 2018. iznosila je 2 065 nezaposlenih osoba, što predstavlja 189 osoba, odnosno 10,1 posto  više nego u prethodnom mjesecu i 445 osoba ili 17,7 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine. Od toga broja najviše nezaposlenih osoba u prosincu 2018. godine evidentirano je u ispostavama Gospić (Grad Gospić, Općine Karlobag, Lovinac i Perušić) – 619 ili 30,0 posto i Otočac (Grad Otočac, Općine Brinje i Vrhovine) – 555 ili 26,9 posto, nakon kojih slijede Senj (Grad Senj) – 341 ili 16,5 posto, Donji Lapac (Općina Donji Lapac) – 229 ili 11,1 posto, Korenica (Općine Plitvička Jezera i Udbina) – 203 ili 9,8 posto i Novalja (Grad Novalja) – 118 ili 5,7 posto. U odnosu na prethodni mjesec najvećem broju ispostava zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih, jedino u ispostavi Novalja zabilježeno smanjenje broja evidentiranih nezaposlenih osoba za 0,8 posto.

Tijekom prosinca 2018. godine u Područnom uredu Gospić prijavljene su 324 nove nezaposlene osobe od čega 148 ili 45,7 posto žena i 176 ili 54,3 posto muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 68 osoba ili 26,6 posto veći nego prethodnog mjeseca i za 120 osoba ili 27 posto manji nego u prosincu 2017.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 268 i iz neaktivnosti 37. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su istek rada radniku na određeno vrijeme 138, istek rada na sezonskim poslovima 55, te poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga  68 osoba.

U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 135 osoba. Od toga je zaposleno 95 osoba i to 68 zasnivanjem radnog odnosa i 27 temeljem  drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad i sl.). Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 95 osoba od čega 60 žena i 35 muškarca što je za 40,9 posto  manje nego u prethodnom mjesecu i 77,3 posto manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Tijekom prosinca 2018.g. prijavljeno je 57  slobodnih radnih mjesta, što je za 64 radna mjesta ili 52,9 posto manje nego u prethodnom mjesecu i za 38 radnih mjesta ili 40 posto manje nego u prosincu 2017. godine.

HZZ/L. O.