Postupak javne nabave u Novalji

Ilustracija

Završava  savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za poštanske usluge Grada Novalje za razdoblje o naredne dvije godine. Grad Novalja je na svojim Internet stranicama, htttp://www.novalja.hr/  objavio nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnik za predmetni postupak javne nabave  na koje  gospodarski subjekti trebaju dati primjedbe i prijedloge najkasnije danas, 2. siječnja 2018. godine na adresu elektroničke pošte: komunalna.infrastruktura@novalja.hr

L.O.