Pošumljavanje u Brinju

Već niz godina učenici zanimanja šumarski tehničar u sklopu svoje praktične nastave polaze na pošumljavanje te je suradnja sa Šumarijom Brinje nastavljena i ove godine.
Učenici 2., 3. i 4. razreda zanimanja šumarski tehničar zajedno s djelatnicima Šumarije Brinje u tri su dana krajem listopada posadili oko 3.000 sadnica obične smreke (oznake 2+2) te običnog i crnog bora (oznake 2+0) u gospodarskoj jedinici Bitoraj-Ivakuša, odjel 18b. Pod stručnim nadzorom voditelja Karla Oršanića i Dalibora Šegote te profesora Augustina Jelušića,  Ive Abramović i Edija Šopa pošumljavalo se od 8 do 13 sati. Prijevoz, hranu i piće financirala je Šumarija Brinje.
Sadnice obične smreke (oznake 2+2) provele su dvije godine u sijalištu i dvije godine u rastilištu te je starost zasađene obične smreke 4 godine, dok su sadnice običnog i crnog bora (oznake 2+0) provele dvije godine u sijalištu i njihova je starost 2 godine. Pošumljavalo se i popunjavalo u sastojini crnog bora. Šumarija Brinje u ovoj godini planira posaditi oko 30.000 sadnica.
Upravitelj Šumarije Brinje Ivan Matasin i revirnik Boško Uzelac izrazili su zadovoljstvo uspješnom suradnjom i zahvalili Srednjoj školi Otočac na sudjelovanju, sa željom da se tako nastavi i sljedećih godina s budućim naraštajima šumarskih tehničara.
Nadamo se da će obavljeno ovogodišnje pošumljavanje uroditi plodom te da ćemo i mi i naredne generacije vidjeti rezultate našeg rada, poručuju iz Srednje škole Otočac.

Marina Šepac/Foto:Augustin Jelušić