Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem”

0

Ravnateljica Javne ustanove „Park prirode Velebit“, Ivana Maras potpisala je  s ministricom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“. Projekt se financira iz EU fondova, a ukupna vrijednost Ugovora iznosi 62.627.803,30 kn.

Projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“  će se provoditi u partnerstvu sa Zadarskom županijom, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Naturom Jaderom“ i Zagrebačkim speleološkim savezom.

Oglas

Cerovačke špilje su 1961. godine zakonom zaštićene kao geološki spomenik prirode, a svojim uređenjem za turističko posjećivanje, 1951. godine, postaju turistička atrakcija. Špilje su posebno zanimljive zbog svoje morfologije kao i činjenice da su jedno od najvećih nalazišta ostataka špiljskog medvjeda.

Projektom se poboljšava prezentacija jedne od primarnih turističkih atrakcija Parka prirode Velebit,  Cerovačkih špilja izgradnjom suvremenog Prihvatnog centra za posjetitelje, rekonstrukcijom posjetiteljske  infrastrukture , rekonstrukcijom šetnica do špilja i u špiljama u dijelu koji se već koristi u turističke svrhe, te komunalnim opremanjem pješačko kolne površine za prihvat većeg broja posjetitelja i vozila. Cijeli će se  prostor opremiti suvremenim interpretacijskim i edukativnim sadržajem tematski povezanim sa fenomenima Cerovačkih špilja, krša te prirodne i kulturne baštine Parka prirode Velebit. U sklopu ovog projekta provest će se i program uspostave Centra izvrsnosti- Regionalni speleološki referentni centar  koji će omogućiti Ustanovi pružanje specijalističkih speleoloških istraživačkih usluga za različite gospodarske subjekte te će također razviti ponudu različitih edukacijskih, sportsko rekreacijskih i turističkih usluga namijenjenih speleolozima, turistima, sportašima te zaposlenima u zanimanjima kao što su vatrogasci, vojnici, članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, specijalnoj policiji i sl.   Unutar projekta planira se financiranje i realizacija i drugih tzv. soft aktivnosti, koje se odnose na upravljanje projektom, njegovu vidljivost i komunikaciju s javnosti. U soft aktivnosti uključena je i izrada sustava održivog upravljanja destinacijom uključujući studiju upravljanja posjetiteljima, izradu sustava interpretacije fenomena Cerovačkih špilja te različitih edukacijskih programa namijenjenih učenicima. U konačnici ovaj projekt  doprinijeti će povećanju javne svijesti o važnosti zaštićene prirodne i kulturne vrijednosti područja. Doprinijeti će se povećanju privlačnosti obilaska, protočnosti posjetitelja, kao i mogućnosti prihvata većeg broja posjetitelja Cerovačkih špilja.

L.O./PP Velebit