U Uredu gradonačelnika Grada Senja jučer je održano potpisivanje ugovora o javnoj nabavi radova uređenja dijela plaže „Škver“- izvanredno održavanje u ukupnoj vrijednosti investicije 1.823.162,50  kn s PDV-om.

Nakon provedenog postupka javne nabave posao uređenja dijela plaže „Škver“- izvanredno održavanje dobila je tvrtka IZGRADNJA d.o.o. iz Crikvenice.

Ugovor o javnoj nabavi radova potpisali su Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović i direktor tvrtke IZGRADNJA d.o.o. Arsen Bistričić.

Tijekom godina dijelovi obalnih zidova izloženi su udarima vjetra olujne i orkanske jakosti, morskim strujama i valovima, zbog čega je došlo do oštećenja i urušavanja dijelova konstrukcije obalnog zida i obloga. Ovim će se zahvatom sanirati oštećeni dijelovi, osigurati će se sigurnost u korištenju, kao i mehanička otpornost i stabilnost obalnih zidova, te će se isti zaštititi od utjecaja struja i valova. Radovi će se izvoditi unutar gabarita postojećih dijelova obalnih zidova uređene plaže.

L.O./GS