Sklapanjem Ugovora o javnoj nabavi stvoreni su danas svi preduvjeti za izgradnju Vatrogasnog doma u Lovincu. Općina Lovinac zastupana po načelniku Ivanu Miletiću i poduzeće „TEHNO-elektro“ d.o.o., Đakovo, zastupano po direktoru Petru Prodanoviću, sklopili su Ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju vatrogasnog doma. Radovi se financiraju iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 

Ukupna vrijednost  Ugovora iznosi 6.861.798,53 kn. Početak radova predviđa se u drugoj polovici ožujka, ovisno o vremenskim prilikama,  a završetak radova je 18 mjeseci od dana uvođenja u posao. Kroz mjeru 7.4. osiguran je iznos od 5.781.597,79 razliku do ukupne vrijednosti Ugovora financirati će Općina Lovinac.  

L.O.