KORENICA – Općinski načelnik Boris Luketić i ravnatelj Doma zdravlja Korenica Boris Kovačević, dr.med.spec., potpisali su Ugovor o sufinanciranju rada pedijatra u Domu zdravlja u Korenici.

Temeljem ugovora sa Općom bolnicom Gospić u Dom zdravlja Korenica dolaze liječnici pedijatri iz Gospića 2 puta mjesečno.

L.O./PL