Potpisan ugovor za postavljanje pet solarnih mini elektrana

Otočac – U Uredu gradonačelnika Otočca danas su gradonačelnik Mario Barković i  Igor Boni, regionalni voditelj  tvrtke OPM Koncept d.o.o. iz Zagreba potpisali Ugovor o posredovanju realizacijom kojega  će Grad Otočac steći status  povlaštenog proizvođača  električne energije. Ugovorom se definiraju prava i obveze  ugovornih strana u prikupljanju sve  potrebne dokumentacije prema svim propisanim institucijama Republici Hrvatskoj  u cilju osiguranja otkupa električne energije proizvedene iz foto-naponskog  uređaja za  svoje potrebe.

Kroz realizaciju projekta, Grad Otočac će temeljem potpisanog Ugovora sa posrednikom i izvršiteljem tvrtkom OPM  Koncept d.o.o. na  krovišta građevina u svom vlasništvu ( zgrade Dječjeg vrtića, Multimedijalnog centra,  Doma u Ličkom Lešću, Sportskog aerodroma Otočac te zgrada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Otočac ) postaviti solarne  panele, odnosno male elektrane snage 30 kWh na osnovi   ugovora o najmu u trajanju od četrnaest godina. U prvoj fazi projekta  predstavnici Tehničkog odjela vrtke OPM Koncept  pregledat će spomenute  objekte kako bi se prikupile sve potrebne informacije potrebne za tehničku realizaciju i  upućivanje zahtjeva za prethodnu energetsku suglasnost od strane Hrvatske elektroprivrede, a u cilju sklapanja ugovora kojim država daje četrnaestogodišnje jamstvo da će otkupljivati struju iz solarnih izvora po subvencionalnim cijenama. Uz solarne panele planirana je i instalacija i solara za toplu vodu, što će u konačnici  kao  ušteda ukupne električne energije  za Grad Otočac i korisnike zgrada predstavljati  rasterećenje troškova od 20-30 %  što omogućava povrat investiranih sredstava u roku od sedam do dvanaest godina. Nakon isteka perioda od četrnaest godina solarni paneli postaju vlasništvo Grada Otočca.

Nastavak ispod oglasa

Uz projekte izgradnje vjetroelektrana na području Grada Otočca i izrade i realizacije Studije izvodljivosti i idejnog projekta toplinske (vrelovodne ili toplovodne) mreže za centraliziranu opskrbu grada Otočca toplinskom energijom iz biomase te već realiziranih projekata izgradnje energetski učinkovite javne rasvjete i drugih energetskih projekata na svom području, Grad Otočac nastavlja provoditi vlastite planove i  programe za način i opskrbu energijom na osnovi energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Dražen Prša