Potpisani ugovori o stručnom osposobljavanju

Sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grad Otočac aktivno sudjeluje u korištenju sredstava za poticanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja.
A da je to tako najbolje govori današnji primjer kada je gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac potpisao Ugovore sa 12 kandidata koji će raditi na stručnom osposobljavanju u narednih godinu dana, bez zasnivanja radnog odnosa (01.09. 2015. – 31.08.2016.).
Dvanaest kandidata, po riječima gradonačelnika Kostelca, radit će u tri gradska ureda, kojima rukovode pročelnici s tim da će kandidati imati i stručnu potporu od mentora koji će ih obučavati i nadgledati njihov rad.
Riječ je o osobama koje imaju srednju, višu i visoku stručnu spremu, i za svoj rad bit će nagrađeni sa 2400 kn, plus troškovi prijevoza što osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Stjepan Kostelac, gradonačelnik Grada Otočca
Stjepan Kostelac, gradonačelnik Grada Otočca
„poznato vam je da Hrvatski zavod za zapošljavanje preko svojih mjera financira zapošljavanje određenih kategorija ljudi, naročito onih kategorija koje se teško zapošljavaju. Riječ je prvenstveno o učenicima koji kad završe školu ne mogu početi raditi a da nisu obavili stažiranja i stručno osposobljavanje, a tu su i osobe koje prelaze 50 godina. Vi ste izabrani preko natječaja i ovdje ćete provesti godinu dana na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi Otočca, koja ima tri upravna odjela, Odjel za opće upravne poslove, Odjel ureda gradonačelnika i Ured tajništva. Nadam se da ćete po završetku te godine dana rada položiti i državne, odnosno stručne ispite što bi vam trebala biti i obaveza. Rad u gradskoj upravi, uvjeren sam da će vam dobro doći u usvajanju određenog znanja i vještina a što ćete moći koristiti kroz vaš radni vijek“ – kazao je gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac.
Potpisivanju ugovora uz gradonačelnika i kandidate nazočila je i tajnica grada Otočca Marija Marković. U ime kandidata zahvalila je na ukazanom povjerenju Jasna Ilić.
Ugovore su potpisali Maja Zavišić (1987), Irena Matasić (1995), Jasna Ilić (1978), Marko Majer (1991), Mihaela Žubrinić (1994), Sandra Dasović (1990), Alen Majetić (1995), Slavica Rubčić (1995), Josipa Kostelac (1982), Katarina Bićanić (1985), Lovre Novaković (1985), Jasna Hršak (1996).

D.Prša

Nastavak ispod oglasa