Potpisano 19 ugovora o radu temeljem Programa javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima mjera zaštite od požara i bujičnih poplava

U prostorijama Gradske uprave Grada Senja, gradonačelnik Sanjin Rukavina potpisao je s 19 novih djelatnika ugovore o radu na određeno vrijeme, a temeljem Programa javnog rada – aktivacije nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava. Potpisivanju ugovora nazočio je i predsjednik Gradskog vijeća gospodin Željko Tomljanović.

Projekt provodi Grad Senj s partnerima GKD Senj d.o.o. i Vatrogasnom zajednicom Grada Senja.

L.O.