Potpisivanje Ugovora o provedbi Programa“ Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1.“Kreditom do konkurentnosti „

U Kabinetu župana Ličko – senjske županije u petak s početkom u 12,00 sati upriličiti će se potpisivanje Ugovora o provedbi Programa „ Kreditom do uspjeha 2014“ – Mjera 1. “Kreditom do konkurentnosti „.
Uključivanjem jedinica lokalne samouprave sa područja Ličko – senjske županije (gradova Gospića, Senja i Novalje te općina Plitvička Jezera, Perušić i Lovinac) u navedeni kreditni program, odnosno subvencioniranjem kamatne stope poduzetnicima zajedno s Ministarstvom poduzetništva i obrta te Ličko – senjskom županijom, omogućeno je stvaranje povoljnijih uvjeta za razvoj poduzetništva na području županije.
L.O.