Prema odluci Ministarstva kulture i medija donesena  je Odluka o potporama za Muzejsku djelatnost. Među muzejskim ustanovama Ličko-senjske županije najviše sredstava pripalo je  Muzeju Like Gospić. Za restauraciju muzejske građe iz Arheološkog i Kulturno-povijesnog odjela  namijenjeno je 55 000 kuna, za  57. Lički likovni anale  7 000 kuna, dok će izložba Ličke čipke pod nazivom „Ljepota natikača“ biti potpomognuta sa     10  000 kuna.

Po istoj Odluci će Gradski muzej Senj  dobiti 15 000 kuna za osuvremenjivanje stalnog muzejskog postava arheološke i hidroarheološke zbirke, a Gacko pučko otvoreno učilište Otočac 10 000 kuna za ciklus izložbi “Lokalni umjetnici u Muzeju”.

L.O.