Ličke rijeke su u  turističkom smislu gotovo zapostavljene. Nešto intenzivniji dolazak ribolovaca bilježe rijeka  Gacka i tek povremeno Lika. Uživanje u plovilima gotovo je zanemareno. Od Ribolovne kućice na Ćojluku pa do brane HE „Sklope“ u Kosinju nalazi se desetak kilometara vodotoka rijeke Like u kojem se sve češće vide kanui i kajaci, povremeno motorni čamci ribolovaca. Uživanje u slabo nastanjenim područjima povlastica je rijetkih. Mirnoća rijeke Like kao da opija, bez obzira koristili vi ribolovnu ili foto opremu. Nedaleko od sela Balenija i Kaluđerovac nalaze se privezišta do kojih je lako prići automobilom. Povremeno se vide i šatori, privremeni smještaj za one koji ovamo dolaze redovno.

M.S.