Povoljne ankete za gradnju HE „Kosinj 2“

Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mišljenja „2X1 komunikacija“ d.o.o. iz Zagreba ovih je dana završila anketu na području Ličko-senjske županije vezanu uz planiranu izgradnju HE „Kosinj 2“. Anketa je vršena na uzorku od 180 ispitanika, s težištem na područje Općine Perušić. Prema rezultatima ankete izgradnju HE „Kosinj 2“ podupire 55,56 % ispitanika, protivi joj se 22,78 %, dok 21,67 % nemaju stav oko ovoga pitanja. Na području Općine Perušić izgradnju nove hidrocentrale podupire također 55,56 % ispitanika, 29,63 % se protivi tome projektu, a odgovor „ne znam“ dalo je 14,81 % anketiranih.

M. S.