Općina Karlobag objavila je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Karlobag  u područjima: sport, školstvo, kultura i društvo, vjerske zajednice, zdravstvo i socijalna pomoć za 2018.  godinu. Aktivnosti  u području sport, školstvo, kultura i društvo, vjerske zajednice, zdravstvo i socijalna pomoć  za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Karlobag su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Karlobag koje se programom utvrde kao javne potrebe. U Javnom pozivu se ističe kako svoje programe mogu prijaviti ustanove, društva ili udruge koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

-registrirane su za područje djelatnosti i djelovanja na području Općina Karlobag ili  ostvaruju programe ili projekte kojima se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Općine Karlobag;

-Ispunjavaju sve obveze  propisane Zakonom o udrugama odnosno Zakonom o ustanovama;

-Ostvaruju humanitarne programe od interesa za Općinu Karlobag, odnosno programe ili projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Općine Karlobag, njenoj pozitivnoj promociji, pozitivnoj medijskoj vidljivosti te povećanju njenog položaja i ugleda;

-Imaju registriranu djelatnost za koju se projektom ili programom javlja za sufinanciranje putem javnog poziva ili natječaja;

-Imaju podmirene sve obveze prema Državnom proračunu i Općini Karlobag.

Obvezna dokumentacija koja se prilaže uz Prijave navedena je na web-stranici Općine Karlobag. Rok za dostavu Prijava je 9. veljače 2018. godine.

L.O.