Poziv Općine Perušić za predlaganje programa za 2018.

Nakon što je  Općina Perušić  objavila Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2018. godinu intenzivirao se broj  prijava od strane udruga, klubova i  ustanova koje su prijavile svoje programe i potrebe za neophodne u njihovu radu. Sredstva za ovu namjenu bit će izdvojena iz općinskog Proračuna, a odnose se na potrebe u predškolskom odgoju, obrazovanju i sportu, za kulturne djelatnosti, programe kulturnih akcija i manifestacija te za rad brojnih udruga. Prijave se dostavljaju  još sutra, 10. studenoga na adresu Općine Perušić.

L.O.