Općina Plitvička Jezera pozvala je  sve udruge s toga  područja  da se prijave za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva, a završava 13. ožujka 2017.  Kao i svake godine iz Proračuna se  izdvajaju sredstva koja će pomagati rad sektora civilnih udruga čije djelovanje kroz kulturne, sportske i  društvene aktivnosti  obogaćuju život građana sa ovoga područja. Općina Plitvička jezera je za tu namjenu iz Proračuna za 2017. godinu osigurala oko milijun kuna.

L.O.