Ovih dana je Općina Perušić  objavila Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2018. godinu. Sredstva za ovu namjenu bit će izdvojena iz općinskog Proračuna, a odnose se na potrebe u predškolskom odgoju, obrazovanju i sportu, za kulturne djelatnosti, programe kulturnih akcija i manifestacija te za ostale udruge i akcije. Prijave se dostavljaju na adresu Općine Perušić, zaključno do 10. studenoga ove godine.

L.O.