Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Senja za 2017/2018. godinu

POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim

radovima na području Grada Senja za 2017/2018. godinu

Grad Senj objavio je oglas na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima u sklopu kojeg će na šest mjeseci zaposliti 19 ljudi.

Javni radovi počinju već 1. prosinca, trajat će šest mjeseci, a radnici će imati bruto plaću od 3.839,47 kn.

Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Zavod za zapošljavanje.

Programom Javnih radova iz Mjere „Javni rad“, obuhvatit će se projekti iz područja prevencije požara i sanacije posljedica bujičnih poplava te zaštite okoliša.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Senja ako u posljednje tri godine nisu bile zaposlene u programima javnih radova dulje od 12 mjeseci. 

Prijave se podnose u Ustanovi za razvoj Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 SENJ, na obrascu „Prijavnica“ uz dostavu naznačene dokumentacije. Prijavnicu možete preuzeti osobno u Ustanovi za razvoj Grada Senja ili na internetskim stranicama Grada Senja. www.senj.hr

Rok za prijavu kandidata otvoren je od 20. studenog 2017.g. do 27. studenog 2017.g.

>> PRIJAVNICA (pdf, 0.2 MB)

>> POZIV (pdf, 0.2 MB)

USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA
Obala dr. Franje Tuđmana 2

53270 SENJ
e-mail:info@ras.hr
tel:053/882-080
fax:053/884-833