Pred Općinom Vrhovine su novi projekti i novi izazovi

Vrijeme je godišnjih „inventura“ u jedinicama lokalne samouprave kada javnost voli doznati neke detalje s kojima su se slabo susretali tijekom godine, ili na neke detalje nisu obraćali dovoljno pažnje. Načelnika Općine Vrhovine  Milorada Delića (SDSS) zamolili smo odgovore na nekoliko pitanje. Pri tome je prvo  i nezaobilazno pitanje kako bi ocijenio 2020. godinu.

-Što se tiče poslova iz djelokruga jedinice lokalne samouprave protekla godina je bila relativno uspješna, ali zbog problema s pandemijom COVID-19, svrstavamo ju u godinu koju ne želimo da se ponovi. Naši građani bili su i još uvijek su populacija koja u Ličko-senjskoj županiji bilježi najmanji broj zaraženi, ali bez obzira na tu činjenicu, „plaćamo previsoku cijenu“ pandemije. 

Nastavak ispod oglasa

-Koji projekt (ili projekte)biste izdvojili kao  neophodne za razvoj Vrhovina?

-U ovom dijelu naglasak smo stavili na osnovne infrastrukturne projekte, ali i projekte energetske učinkovitosti.

Definitivno se radi o projektima komunalne infrastrukture odnosno vodnih građevine: vodovoda, kanalizaciji i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ali i projekti izgradnje nerazvrstanih cesta, kao i izgradnja i opremanje  Mrtvačnica u sklopu mjesnih groblja na području općine kao građevine od kojih građani direktno imaju korist, ali smo radili i na projektima koji će dugoročno dati rezultate. Kao što je nabavka i ugradnja punionice za električne automobile, izgradnja staze za nordijsko skijanje i ostalih aktivnosti na poboljšanju turističke ponude.

Osim COVID-19, što je bila najveća zapreka u realizaciji provedbe nekih projekata?

-Tijekom 2020. godine svi problemi s kojima smo se susretali bili su direktno ili indirektno vezani za COVID-19.

Na čemu ćete kao jedinica lokalne samouprave ustrajati pri realizaciji u narednom razdoblju?

-Općina Vrhovine od 2003. godine i donošenja prve Strategije razvoje sve ovo vrijeme radi u smjeru razvoju tri strateške grane privrednog razvoja, a to su: drvna industrija, turizam i poljoprivreda. U tom kontekstu u 2021. godini planira se nastavak izgradnja vodnih građevina(obnova vodovoda i izgradnja kanalizacijskog sustava ), izgradnja i održavanja komunalne infrastrukture, ali i izgradnja turističkih sadržaja na području općine (prenamjena društvenih domova u Hostele i izgradnja Bowling  staza u jednom od bivših društvenih domova, izgradnja Painball terena i nastavak izgradnja ZIP LINE-ova). Tijekom studenog 2020. godine raspisali smo natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike hrvatske na području Općine Vrhovine (u ponudi je 672 ha) i vjerujemo da ćemo ovaj prevažan resurs tijekom 2021. godine staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje.

Jesu li građani u dovoljnoj mjeri prepoznali Vaš rad i tima koji predvodite, kako će se sve to odraziti na lokalnim izborima?

-U 2021. godini održavaju se lokalni izbori i oni će dato odgovor na ovo pitanje, da li su građani prepoznali rad općinske uprave u Vrhovinama. Uvjereni smo da smo odradili najbolje što smo u protekle četiri godine mogli, a da smo „svima ispekli pitu, to nismo“, nije nitko ni prije nas niti će poslije nas i uvijek će biti građana koji su nezadovoljni. Što iz objektivnih, što iz subjektivnih razloga, zaključuje načelnik Milorad Delić.

M.S.