Predavanje „Zakonski uvjeti i smjernice za dobru pčelarsku praksu“

0

U prostoru Županijske komore Otočac održat će se 22. ožujka predavanja „Zakonski uvjeti i smjernice za dobru pčelarsku praksu“ (na načelima HACCP-a), s početkom u 11 sati. Temeljem iskazanog interesa pčelarske udruge „Maslačak“ iz Otočca, ŽK Otočac organizira besplatnu edukaciju za pčelare s ciljem da im se pruži informacija o HACCP-u i njegovoj uspostavi koja je zakonska obveza svih subjekata u poslovanju s hranom od 1. siječnja 2009.

Predavač će biti Nevenka Gašparac, pomoćnica direktora Centra za kvalitetu HGK.
Svrha edukativnih aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti provođenja mjera higijene hrane, zaštite zdravlja i interesa potrošača kao i potpuno razumijevanje propisanih uvjeta u implementaciji pravne stečevine EU u području sigurnosti hrane.

/ bib /