Predavanje na temu „Pravo na pristup informacijama“

U suradnji s Uredom povjerenice za informiranje Ličko – senjska županija organizirala je edukaciju o pravu na pristup informacijama. U Kulturnom informativnom centru Gospić o ovoj je tematici elaborirao dipl. iur. Hrvoje Vindakijević, savjetnik u Uredu. Ova je edukacija bila namijenjena dužnosnicima, rukovodećim službenicima i službenicima za informiranje te drugim službenicima u tijelima javne vlasti s područja Ličko-senjske županije, a koji u svom radu primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ili se s njime susreću. Na predavanje se odazvao veliki broj predstavnika jedinica lokalne samouprave, javnih poduzeća, ustanova i udruga s područja Ličko-senjske županije.
Povjerenik za informiranje, kao tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama na ovaj je način prepoznao Ličko – senjsku županiju kao domaćina ove edukacije koja može drugim tijelima javne vlasti pružiti primjer dobre prakse obzirom da se prema kriterijima kojima se mjeri transparentnost i otvorenost tijela javne vlasti pozicionirala na najvišu razinu među hrvatskim županijama. Stručnim usavršavanjem službenika za informiranje i drugih osoba koje se u tijelima javne vlasti susreću s pravom na pristup informacijama i u obvezi su provoditi odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama pridonijet će se jačanju njihovih znanja.

L.O.

Nastavak ispod oglasa