Predsj. Sav.mladih Općine Brinje Ana Vučetić

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Općine Brinje, održanoj u općinskoj vijećnici Brinja, jednoglasno su za predsjednicu i zamjenicu Savjeta mladih izabrane Ana Vučetić i Antonela Perković.
Za članove Savjeta mladih Općine Brinje izabrani su Alen Perković, Antonija Krznarić i Dario Šegota te zamjenici članova Alan Kušanić, Ivana Toljan, Zdenka Movrić, Nikola Blažanin i Tomislav Milaković. Na održanoj sjednici jednoglasno je prihvaćen i donesen Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Brinje.
Kako je tom prigodom naglašeno cilj Savjeta mladih bit će poticanje informiranosti mladih od 15 do 29 godina o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, usavršavanja znanja i vještina, važnosti djelovanja u lokalnoj zajednici te očuvanju zdravlja kroz rekreaciju i druge aktivnosti. Program rada Savjeta sadrži aktivnosti vezane za sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Ličko senjskoj županiji, Republici Hrvatskoj i inozemstvu, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnja s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici prema mladima.
Dražen Prša