U petak je u Općini Brinje održan sastanak načelnika Općina Ličko senjske županije kojega su inicirali načelnik Općine Brinje i predsjednik Udruga općina u Republici Hrvatskoj Đuro Bukvić. Sastanku je uz načelnike ličkih općina nazočio i glavni tajnik UORH-a Bruno Hranić.
„Sastanak je organiziran jer smo svjedoci svega onog što se događa u Hrvatskoj, svjedoci smo da nam oduzimaju naša sredstva koja smo do sada imali, Zakon o porezima, Zakon o težim uvijetima gospodarenja i ovaj sastanak je iniciran kako bi sagledali probleme u kojima se nalazimo i pokušali stvoriti zajedničke dogovore kako nastupati dalje“ – kazao je načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić.
Od Nove godine krenuli smo sa radom, obilazimo općine, spustili smo se među svoje članove kako bi čuli one, najvažnije probleme. Iako je početak godine već sada imamo određene pokazatelje po pitanju porezne reforme, no do kraja ožujka tražit ćemo od svih naših članica izviješća da vidimo što to znači gubitak sredstava poreza na dohodak u općinama, što je u stvari najizdašniji dio, najsigurniji porez koji dolazi u jedinicu lokalne samouprave. UORH već sada ima izrađen katalog investicija po našim općinama u RH i čekamo natječaje, tako da smo na ovom sastanku upravo dali naglasak pripremama za natječaje prema Fondovima EU, jer više ne možemo računati na sredstva iz Ministarstava, kazao je predsjednik UORH Đuro Bukvić.

Predsjednik UORH Đuro Bukvić
Predsjednik UORH Đuro Bukvić

Na sastanku se razgovaralo i o novom Zakonu o regionalnom razvoju jer su postojali određeni problemi kako u Primorsko goranskoj tako i u Ličko senjskoj županiji, što je dovelo do slučajeva da su pojedine općine ispale iz određenih skupina u druge, a koje tim činom nisu više potpomognute sa financijskim iznosima koji su do sada imali.
„Nama je namjera čista i jasna, želimo da naše članstvo maksimalno približimo Upravnom odboru i da direktno sa terena pokupimo sve informacije kako bi dali jasnu poruku kako prema Ministarstvima, Vladi i u konačnici prema Hrvatskom Saboru. Kad je riječ o samom teritorijalnom preustroju RH, mi kao UORH priznajemo da ima određenih problema, no ne možemo prihvatiti činjenicu da se jednostavno preko noći donose ishitreni zakoni i da se nakon dva, tri mjeseca kaže, pogriješili smo. Mi ne prihvaćamo tezu ukidanja općina preko noći. Kada je najveća kriza, onda je najlakše tući po malima, slabima, po općinama, jer kompletno gledajući općine su 3,2 posto u proračunu Vlade RH, ili sa nekih 3 milijarde kn od 130 milijardi državnog proračuna koji je donesen. A ne zaboravimo da je tu riječ o 428 općina. Da, mi smo za reforme ali ne nužno ukidanje općina, mi nudimo prijedloge, imamo kompletno pripremljen novi zakon o teritorijalnom preustroju gdje nudimo prijedloge ne ukidanja općina“- kazao je predsj. UORH Đuro Bukvić.
Stava je predsjednik Bukvić da je najvažnije naglasiti da u općinama u ruralnim sredinama živi 1,3 milijuna stanovnika ili 30 posto stanovnika RH, u kojima je na žalost po zadnjem popisu velika depopulacija, sve manje ljudi. Pa ne možemo u konačnici svi živjeti u pet velikih gradova, moramo misliti i na ruralne sredine, trebamo se svi zajedno boriti da zadržimo ta mala i velika sela. Ovo što se događa u zadnje vrijeme nije dobro, a to je da se funkcionalno decentralizira ali fiskalne decentralizacije još nismo osjetili. I sa ovom novom poreznom reformom oduzima nam se jedan dio prihoda, a na bazi onoga što smo izračunali općine će izgubiti u ovoj godini cca 250 – 300 milijuna kn. Mi smo spremni na štednju, i prema svim svojim smo članicama išli sa prijedlogom da se ne ide sa povećanjem komunalnih naknada i svih onih prihoda koje treba prikupiti od građana, već da se nađu prihodi iz vlastitih resora.
UORH dat će prijedloge, kako i na koji način što rješavati, ne želimo ništa preko noći, ne želimo ništa ishitreno, jednostavno želimo znati jasne pokazatelje i jasne ciljeve. Što nosi teritorijalni ustroj, što nosi taj zakon, što će on u konačnici donijeti. Naša je teza da on mora donijeti bržu, efikasniju, transparentniju jedinicu lokalne samouprave, i ono što je najvažnije, da mi našim građanima u konačnici donesemo što kvalitetniju i jeftiniju uslugu, kazao je predsjednik UORH Đuro Bukvić.
Dražen Prša