Predstavavljeni dosadašnji radovi na brinjskom starom gradu Sokolcu

U punoj općinskoj vijećnici u Brinju jučer su predstavljeni rezultati dosadašnjih radova na brinjskom Starom gradu.

Načelnik Fumić je pozdravio sve prisutne te se zahvalio na dolasku i kazao kako su radovi na samom Sokolcu od iznimne važnosti kako za kulturu tako i za same stanovnike Općine Brinje, te kako bi svi trebali biti izrazito ponosni na našu baštinu.

Nastavak ispod oglasa

Prigodna predavanja održali su Ana Škevin Mikulandra (nepokretna baština) te Andrej Janeš (arheološka baština).

Stari grad u Brinju, poznat i kao Sokolac, jedan je od važnijih sačuvanih plemićkih gradova u Hrvatskoj, sjedište krčkih knezova. I prema povijesnim događajima i prema reprezentativnoj gradnji, vrijedno je kulturno dobro, ujedno stoljećima političko, gospodarsko i kulturno središte prostora današnje Like.
Obnova brinjskog Sokolca i kapele Svetog Trojstva kontinuirano traje od šezdesetih godina prošloga stoljeća. Uz arheološka i konzervatorsko-restauratorska istraživanja i izradu dokumentacije, sredstvima Ministarstva kulture RH i u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Gospiću i Općinom Brinje, izvode se zahtjevni građevinski i restauratorski radovi, koje je od 1984. godine vodio Restauratorski zavod Hrvatske (poslije Hrvatski restauratorski zavod).

Godine 2009. dovršena je rekonstrukcija kapele i u njoj je otvorena trajna izložba, a u 2019. godini dovršeni su radovi konstruktivne sanacije frankopanske kule te konzervatorsko-restauratorski radovi na pokretnom inventaru kapele Svetog Trojstva.

Sva navedena istraživanja financiraju se iz Ministarstva kulture, dok je nositelj svih istraživačkih radova Hrvatski restauratorski zavod.

Budućim radovima, temeljem valorizacije rezultata svih provedenih istraživanja, prezentirati će se i ostali dijelovi Staroga grada u Brinju, što će pridonijeti očuvanju i prepoznatljivosti toga vrijednog nepokretnog kulturnog dobra.

L.O./OB