Sinoć je u KIC-u Lovinac održano predstavljanje kandidata HDZ za župana Ernesta Petrya. Pred 20-ak nazočnih članova stranke iz Gospića i Lovinca  nazočnima se na početku skupa obratio Ivan Miletić predsjednik OO HDZ-a Lovinac i  načelnik općine.
Miletić je u svome detaljnom izlaganju podnio izvješće o realiziranim projektima u proteklom mandatu na području Lovinca i Svetog Roka, te program i investicijske planove za buduće četverogodišnje razdoblje.

Nazočnima obratio i Ernest Petry, kandidat HDZ-a za župana koji je iznio program i modalitet buduće suradnje između Županije i Općine Lovinac koji će kako je naglasio biti
prijateljski, a ujedno je najavio da će nakon što bude izabran za župana u svakom trenutku biti na raspolaganju stanovnicima općine kako bi se u suradnji s Vladom RH realizirali bitni projekti.

Uz Petrya na skupu su bili nazočni  Mario Stilinović, voditelj Uprave šuma Gospić koji je ujedno kandidat HDZ-a za gradonačelnika Gospića i Luka Matijević, ravnatelj Županijske uprave za ceste LSŽ.

L.O.