LAG-LIKA u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju organizira „Predstavljanje LAG-a LIKA te Mjera 4 i 6 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.“.

Prezentacija će se održati 04. ožujka 2015. s početkom u 12.00 sati u Pučkom otvorenom učilištu M.C. Nehajeva (Dom kulture), Juriše Orlovića 2, Senj.

Mjera 6 obuhvaća:
– ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;
– ulaganja u turizam na ruralnom području;
– preradu i trženje proizvoda;
– tradicijske, umjetničke i obrte za izradu suvenira te
– pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu kao što su IT centri, radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, dječji vrtići, igraonice za djecu, sportsko-rekreativni centri, veterinarske usluge, pružanje usluga opskrbe za ruralno stanovništvo, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe.

Korisnici Mjere 6 su mikro i mali poduzetnici osnovani kao obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva, zadruge ili fizičke osobe koje se bave prethodno nabrojanim djelatnostima.

Iz Mjere 4 moguće je financirati ulaganje u fizičku imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu, te preradu marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda. Korisnici Mjere 4 su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (uz ograničenja obzirom na veličinu poljoprivrednog gospodarstva prema Pravilniku).

L.O./LAG