„Predstavljanje LAG-a LIKA te Mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.“ u Senju

SENJ – LAG-LIKA u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju održao je danas „Predstavljanje LAG-a LIKA te Mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.“ u trajanju od 10.00 do 14.00 sati u Pučkom otvorenom učilištu M.C. Nehajeva (Dom kulture), Juriše Orlovića 2, Senj.

Sve prisutne uvodno je pozdravio gradonačelnik Grada Senja, ujedno i potpredsjednik LAG-a LIKA, Darko Nekić. U svom govoru pohvalio je rad LAG-a i njegovu prisutnost u svim općinama i gradovima na čijem području djeluje u svrhu ravnomjernog razvoja svih ruralnih područja.

Nastavak ispod oglasa

Predstavnici Ministarstva predstavili su prisutnima trenutno aktualne mjere iz Programa ruralnog razvoja, od kojih je natječaj za Mjeru 4 raspisan, a za Mjere 7 i 6 se očekuje skoro raspisivanje.

Mjera 7 iz Programa ruralnog razvoja namijenjena je općinama, gradovima do 10 000 stanovnika, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javnim ustanovama neprofitnog karaktera, udrugama i vjerskim zajednicama, te LAG-ovima. Moguća ulaganja unutar ove mjere odnose se na izrade i dopune Prostornih planova, Strateških razvojnih programa, Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora, izgradnju sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te ulaganja u poboljšanje usluga za ruralno stanovništvo kroz izgradnju i opremanje vatrogasnih domova, dječjih vrtića, planinarskih domova, tržnica, itd.

Mjera 6 je namijenjena mikro i mali poduzetnicima osnovanima kao: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva, zadruge ili fizičke osobe koje se bave turizmom, preradom i trženjem proizvoda, tradicijskim, umjetničkim i obrtima za izradu suvenira te pružanjem usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu kao što su IT centri, radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, dječji vrtići, igraonice za djecu, sportsko-rekreativni centri, veterinarske usluge, pružanje usluga opskrbe za ruralno stanovništvo, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe.

Iz Mjere 4 moguće je financirati ulaganje u fizičku imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu, te preradu marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda. Korisnici Mjere 4 su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (uz ograničenja obzirom na veličinu poljoprivrednog gospodarstva prema Pravilniku).

Predstavljanje je bilo odlično posjećeno od strane predstavnika jedinica lokalne samouprave i poljoprivrednih proizvođača koji su se uključili u raspravu brojnim pitanjima o mogućnostima prijave na predstavljene mjere.

L.O./L