Predstavljen “Pilot-projekt” za postaje III. kategorije

U prostorijama Interventne jedinice policije u Gospiću danas je predstavljen Pilot projekt novog ustroja i organizacije rada u policijskim postajama III. kategorije, koje provodi Ravnateljstvo policije – Ministarstvo unutarnjih poslova zajedno sa nadležnim policijskim upravama.

Pilot projekt prezentirao je voditelj Službe policije PU LS Stjepan Sabljić, uz nazočnost glasnogovornice PU Ličko senjske Maje Brozičević te zapovjednika svih policijskih postaja PU ličko senjske kao i župana Ličko senjskog Milana Kolića te gradonačelnike i načelnike gradova i općina Ličko senjske županije.

Nastavak ispod oglasa

Kako je istaknuo Stjepan Sabljić, ovaj projekt započet je u ožujku prošle godine u četiri policijske postaje III. kategorije (Čazma, Novi Marof, Sveti Ivan Zelina i Zabok), gdje je provođen u razdoblju od tri mjeseca. Nakon uspješne provedbe, intencija Ravnateljstva policije je da se provede i u ostalim policijskim postajama III. kategorije u narednih šest mjeseci, stoga će se od 1. veljače 2014. godine navedeni projekt provoditi i u policijskim postajama Otočac, Donji Lapac, Korenica, Senj, Karlobag i Novalja.

„ Cilj provođenja ovoga projekta je restrukturiranjem i drugačijim organizacijskim pristupom pojednostaviti sustav, smanjenjem administrativnih poslova i rukovoditelja, a u isto vrijeme povećati terenski rad s ciljem veće efikasnosti. Mišljenja smo da uvođenjem promjena u organizaciju i način rada u sve ostale policijske postaje III. Kategorije na cijelom području RH, neće negativno utjecati na temeljne i sigurosne pokazatelje i rezultate rada, materijalno financijske pokazatelje, te percepciju sigurnosti i percepciju policije od strane građana već da će, naprotiv i više segmenata polučiti pozitivne ishode“ – kazao je Stjepan Sabljić.

Dodao je da je svrha provođenja projekta da se sa postojećim brojem zaposlenika u policijskoj postaji, po novom ustroju i organizaciji rada provjeri funkcioniranje policijske postaje u izravnom obavljanju policijskih i drugih poslova. Ciljevi su promijeniti negativan omjer rukovoditelja u odnosu na izvršitelje policijskih poslova u policijskim postajama, povećati operativnu pokrivenost područja policijske postaje, omogućiti veću fleksibilnost u organizaciji policijskih poslova prema zahtjevima konkretne sredine, smanjiti administrativno opterećenje, a povećati operativno angažiranje policijskih službenika, rad policijskih postaja učiniti efikasnijima i isplativijima uz smanjenje troškova koji nastaju funkcioniranjem policijske postaje.

Kao razlog zbog kojih se prišlo provedbi ovog pilot projekta Sabljić je izdvojio velik broj rukovoditelja u odnosu na broj neposrednih izvršitelja policijskih poslova na terenu, prevelik broj radnih aktivnosti obavlja se unutar prostorija policijskih postaja, neravnomjeran raspored službenika kroz smjene (uglavnom rad u jutro), velik broj administrativnih poslova u odnosu na operativne koji se trebaju provoditi na terenu, jer uglavnom se radi po nalozima, a premalo je samoinicijative.

Zaključio je da od provedbe pilot projekta očekuju da će se policijske postaje ustrojiti prema potrebama konkretnih područja, da će rukovoditelji postati lideri, a ne administratori, da će biti veća vidljivost i prisutnost policije na terenu, veća fleksibilnost u organizaciji obavljanja policijskih poslova, smanjenje administrativnog opterećenja, a povećanje operativnog angažiranja policijskih službenika na terenu, puna iskoristivost radnog vremena te efikasnost i isplativost u obavljanju poslova.

Ono što treba dodati je i podatak da se kao novine u organizaciji rada policijske postaje za provođenje projekta spominje organizacija službe u smjenskom sustavu rada na način da teren bude  pokriven non-stop (24 sata na dan), službu na terenu obnašaju policijski službenici u okviru grupa za operativne poslove, poslove organizira i nadzire voditelj grupe, policijska postaja je otvorena za rad sa strankama samo u jutarnjoj smjeni (07,00-15,00 sati), na terenu se stalno nalazi najmanje jedna auto ophodnja i nekoliko policijskih službenika u drugačijim ulogama jedan rukovoditelj i njegov zamjenik, rukovodeća radna mjesta čiji su se poslovi pretežito obavljali u zgradi policijske postaje preformulirani su u radna mjesta za obavljanje policijskih poslova na terenu, radna mjesta „tzv. specijaliziranih policijskih službenika“ preformulirana su u radna mjesta „tzv. općih policijskih službenika“, smanjen je broj „tzv. administrativnih radnih mjesta“.

Dražen Prša