Danas počinje preseljenje i zatvaranje kampa Vučjak: Jesu li migranti krenuli u masovan prelazak hrvatske granice?

0

Zatvara se migranstki kamp Vučjak na granici Hrvatske i BIH. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona najavio je da će operacija premještanja kampa započeti danas. Ružnić navodi kako vojarna kod Sarajeva još nije obnovljena pa će migranti biti prebačeni u obližnji Blažuj te da postoji ideja da se jedan dio preveze u Salakovac kod Mostara.

Međunarodna organizacija za migracije poručila je da će sudjelovati samo u dobrovoljnom preseljenju. Policijske snage očekuju da će neki migranti pružiti otpor.

Ružnić objašnjava da su tijekom ponedjeljka obavljene brojne pripremne radnje. “Fokusirat ćemo se najviše na utorak, kada će biti središte dešavanja, a završna faza će biti u srijedu. Ovakav raspored smo napravili jer nam je potrebno toliko vremena da se pripremimo, prije svega zbog sigurnosti”, kaže Ružnić.

Dio migranata najavljuje da će se usprotiviti selidbi, pa je moguće da će doći i do nereda. Nova TV javlja kako su sigurnosne službe Bosne i Hercegovine poduzele sve mjere u slučaju da se migranti usprotive selidbi i dođe do nereda. Danas u podne tamo više neće moći doći ni novinarske ekipe, napravit će tampono zonu kako bi preseljenje prošlo uz što manje problema.

U šest mjeseci kroz kamp je prošlo 25.000 ljudi. Nakon što premjeste ljude u kamp s humanijim uvjetima u Sarajevo, djelatnici Crvenog križa srušit će i zapaliti kamp Vučjak.

L.O.