Dugotrajna suša već je dobila atribut „katastrofalna“ jer se negativno odražava u nekoliko segmenata ljudskih aktivnosti. Požari su samo jedan od njih. Unatoč tome broj požara u okolici Gospića manji je u odnosu na ista razdoblja unatrag nekoliko godina kada je doslovno gorjelo posvuda i svakoga dana. Stjepan Rukavina predsjednik je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pazarišta i u razgovoru naglašava odličnu suradnju s lokalnom samoupravom i svima koji rade na prevenciji od požara.
-Jedan od velikih problema su nekultivirane, tj. neobrađene površine, kao i košanice koje su zarasle u travu. Kada se vegetacija osuši uvelike je povećana opasnost od požara. Imamo situacija da su mnoge kuće napuštene, dvorišta i prilazi kućama su zarasla u travu. U slučaju požara mogu nastati velike materijalne štete jer je uglavnom riječ o drvenim objektima, ogradama i manjim gospodarskim resursima. Naši su vatrogasci svakodnevno na terenu i gdje je to moguće razgovaraju s vlasnicima domaćinstava i zemljišta. Stožer zaštite i spašavanje Grada Gospića redovno obilazi teren, putem medija se građani obavještavaju o ukupnoj situaciji. Najbolja preventivna mjera u ovakvim je slučajevima košnja trave jer se na taj način najbolje sprječava nastanak i širenje požara. Ukoliko je to ponegdje otežano mi preporučujemo da se košnja obavi najmanje 10 metara od objekta ili po 5 metara sa svake strane prometnica. Vjetar lako „prenese“ požar ukoliko se ovakve mjere ne provedu, ističe S. Rukavina koji apelira na građane da poduzmu ove mjere i na taj način prevencijom dadu svoj doprinos onemogućavanju i zaustavljanju požara. U dogovoru s Gradom Gospićem na nekoliko lokaliteta u Pazarištima će se kroz program Javnih radova narednih dana u suradnji s DVD-om Pazarišta ukloniti nisko raslinje i suha trava u okolici nekoliko sakralnih objekata, groblja, školskih ustanova i prometnica. Ujedno se u suradnji s poduzećem „Usluga“ vrše pregledi vodovodne mreže i šahtova potrebnih u protu požarnim djelovanjima. Ovo vatrogasno društvo broji ukupno 80 članova, od čega 20 operativno osposobljenih vatrogasaca.

M. S.