Preventivni program “Snažni, zdravi, sigurni i povezani“ kao nukleus borbe protiv ovisnosti

Obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti 2021. godine organizirao je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, koji je ujedno i nositelj programa. Tradicionalni partner ovog programa je  Klub liječenih alkoholičara Gospić, dok je program u vrijednosti od 180.000 kuna financiralo  Ministarstvo zdravstva RH. Konferencija se održala u prvoj polovici prosinca, ali zbog njezine važnosti i dosega treba medijski istaknuti poneku riječ.

Kao npr. riječi ravnateljice ZZJZ dr. Ružice Čanić koja iz kuta struke i radnog iskustva ističe koliko je zapravo nesretan svaki ovisnik te da svaki čovjek zaslužuje pomoć. Psihologinja Kristina Manestar s Odsjeka za prevenciju ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja, nazočnima je predstavila partnere, ciljeve i aktivnosti programa “Snažni, zdravi, sigurni i povezani”.

Nastavak ispod oglasa

O trenutnom stanju i rezultatima ispitivanja u konzumaciji sredstava ovisnosti među učenicima Ličko-senjske županije iznio je psiholog i psihoterapeut Ivica Milanja, vanjski stručni suradnik na ovom programu. Istraživanje je pokazalo da se razvija sve češći obrazac pijenja kod mladih koji ispijaju pet i više alkoholnih pića u jednoj prigodi, što se smatra ekscesivnim epizodičnim pijenjem, a svemu doprinosi i činjenica da je alkohol  i dalje lako dostupan mladima.

-Iznimno je važno je da se svi skupa pobrinemo da se zakonske zabrane prodaje i usluživanja alkohola maloljetnim osobama doista dosljedno primjenjuju, istaknuo je pri tome Milanja.

Kristina Manestar je predstavila  je brojne aktivnosti koje su pokrenute u ovom programu – ponovno pokretanje Treninga prestanka pušenja i njegovu promociju u kampanji pod nazivom „(P)OSTANI BIVŠI“ te uvođenje TAPATE edukacije za osoblje dječjih vrtića u Ličko-senjskoj županiji.  

TAPATE program ili edukaciju za poznavanje i primjenu koncepata transakcijske analize (Transactional Analysis Proficiency Awards for the Teachers and Educators) razvija od 2010. godine Institute of Developmental TA iz Velike Britanije i verificiralo ga je Europsko udruženje za transakcijsku analizu (EATA), krovna organizacija za licenciranje te nadzor stručnosti i etičnosti rada TA praktičara u Europi. TAPATE se već nekoliko godina provodi i u Hrvatskoj. U Ličko-senjskoj županiji prvi put se uvodi ove godine kao element koji pridonosi širenju palete lokalno dostupnih resursa za osnaživanje i unapređivanje preventivnog djelovanja stručnjaka koji izravno rade s djecom i mladima te njihovim roditeljima. Voditeljica je TA praktičarka Maja Maček, edukacijska rehabilitatorica i psihoterapeutkinja pod supervizijom, vanjska suradnica na programu kojim se ova znanja i vještine proširuju i na dječje vrtiće Ličko-senjske županije. Na predstavljanju je istaknuto da je izravnije uključivanje teta (i stričeka!) iz dječjih vrtića u ovakav tip aktivnosti od izuzetnog značaja za sveukupne napore koji se ulažu u prevenciju ovisnosti i promicanje zdravih stilova življenja u našoj županiji. To se ogleda u činjenici da su upravo odgojitelji u dječjem vrtiću prve osobe u nizu profesionalaca s kojima dijete tijekom odrastanja i socijalizacije dolazi u kontakt i stoga imaju neprocjenjivu ulogu i odgovornost za stvaranje sigurne i poticajne okoline koja daje mogućnosti za realizaciju djetetovih potencijala.

Nadalje, upravo u Mjesecu borbe protiv ovisnosti pokrenuta je kampanja promocije Treninga prestanka pušenja – „(P)OSTANI BIVŠI“. Njome se želi intenzivirati informiranje javnosti o dostupnosti ove usluge na lokalnoj razini svima koji razmišljaju o tome da odbace cigaretu te ih potaknuti da ustraju u ostvarenju svoje odluke.

Ove i naredne dvije godine nastavlja se partnerska suradnja s Klubom liječenih alkoholičara Gospić (KLA Gospić) i to na senzibiliziranju i informiranju javnosti o problemu ovisnosti u Ličko-senjskoj županiji i promicanju zdravih stilova života, jačanja svijesti o odgovornosti odraslih u prakticiranju postupaka zaštite djece i mladih. O aktivnostima Kluba liječenih alkoholičara Gospić na konferenciji su govorili Milan Rast, predsjednik Kluba, i Marijana Nahod, tajnica Kluba.

Konferencija je okončana zanimljivim i vrlo ilustrativnim predavanjem psihijatra Marka Kraljevića o novim spoznajama i pogledima na problem ovisnosti. Moderna neuroznanost pruža nam dublji uvid u biološku podlogu nastanka i razvoja ovisnosti i te spoznaje doprinose daljnjoj destigmatizaciji teškoća i problema mentalnog zdravlja.

Odaziv na konferenciju  je unatoč epidemioloških ograničenja bio dobar, a svi su  Nema sumnje da su  ovom prigodom predstavljeni sadržaji naišli na interes i dobar odjek. Postavljen je temelj za unapređivanje suradnje pa u skoroj budućnosti treba  očekivati još zanimljivih aktivnosti vezanih uz edukacije i podizanje javne svijesti o važnosti suzbijanja problematike zlouporabe sredstava ovisnosti. 

L.O.