Danas je u općinskoj vijećnici u Brinju načelnik Zlatko Fumić održao radni sastanak s ravnateljem Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce Nikicom Sečenom i  suradnicima.  Djelatnici Centra „Izvor“  prezentirali su rad Centra u protekle dvije godine koliko djeluju u Brinju i pružaju izvaninstitucijsku socijalnu uslugu poludnevnog boravka.  Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce ustanova je Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku čija je djelatnost pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. Osim u sjedištu Centra u Selcu, usluge se pružaju u Novom Vinodolskom, Crikvenici, Rijeci, te u Brinju.

Izvaninstitucijska socijalna usluga poludnevnog boravka je preventivni program koji uključuje usluge različitih stručnih suradnika: psihologa, socijalnih radnika, defektologa, logopeda i odgajatelja koji u individualnom pristupu svakom pojedinom potencijalnom korisniku  utvrde koji oblik pomoći je potreban pojedinoj obitelji. Poludnevnim boravkom se osigurava zadovoljavanje životnih potreba djece i mladih u dobi od 7 do 18. godina. Pravo na uslugu korisnicima se priznaje rješenjem Centra za socijalnu skrb. Trenutno je u poludnevni boravak u Brinju uključeno osmero djece s područja Općine kojima djelatnici Centra uslugu pružaju  svih pet radnih dana u tjednu,  četiri do šest sati dnevno,  ovisno o utvrđenim potrebama korisnika. Ovim programom preveniraju se rizični oblici ponašanja djeteta, potiče se razvoj samopouzdanja, samokontrole, socijalnih vještina i tolerancije. Djeca uključena u program razvijaju navike zdrave prehrane, higijenske navike, radne navike, samostalnost i odgovornost, te u konačnici krajnji cilj je uspješno savladavanje nastavnih sadržaja, uspješan završetak razreda te upis u željenu srednju školu. Važno je reći kako se ovdje ne radi o klasičnom produženom boravku koji je inače u nadležnosti škola nego se radi o puno kompleksnijem i sadržajnijem programu u kojem se ne radi samo s djecom nego se pomaže cijeloj obitelji da svladaju specifične poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Osim pružanja usluge u Centru kroz savjetovanja, pomoć u savladavanju školskih zadataka i različite radionice, kroz uslugu poludnevnog boravka djeca su imala prilike besplatno otići i na različite izlete poput posjete Ivaninoj kući bajke u Ogulinu, odlaska na nogometnu utakmicu hrvatske reprezentacije u Rijeci, sudjelovanje na ljetnim radionicama u Osijeku, posjeta izvoru Gacke u Sincu i sl. Trenutno se djeca – korisnici usluge iz Brinja nalaze na besplatnom ljetovanju što im je omogućeno kroz smještaj u prostorijama Centra „Izvor“ u Selcu.

Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić je pohvalio rad Centra „Izvor“ i istaknuo koliko je zadovoljan s učinjenim te naglasio kako je najbitnije da su roditelji i djeca koja su uključena u program zadovoljni s uslugom. Spomenuo je kako Općina Brinje iz svog skromnog proračuna izdvaja gotovo 20 % izvornih sredstava za potrebe predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja  Uz financiranje različitih izvannastavnih aktivnosti, školske kuhinje, prijevoza, udžbenika, stipendije, djeci u Brinju se dodatno omogućuju i usluge stručnih suradnika logopeda i defektologa koji se također financiraju iz općinskog proračuna, a za provođenje ove socijalne usluge, Centru Izvor ustupljene su općinske prostorije u Frankopanskoj ulici.

Ravnatelj „Izvora“ Nikica Sečen zahvalio se načelniku Fumiću i Općini Brinje na svemu učinjenom te istaknuo kako je Općina Brinje izvrstan primjer odlične suradnje lokalne samouprave i sektora socijale te se nada da će se ovakav oblik suradnje uspostaviti i u ostalim općinama i gradovima na području Ličko-senjske županije kako bi ovaj tip usluge bio dostupan djeci u svim sredinama.

A.M.