Pri kraju čišćenje potoka Kosinjski Bakovac

Osim potoka Tisovac u Donjim Pazarištima, Kosinjski Bakovac je također vodotok izrazito bujičnog karaktera koji svojim izlijevanjem u kišnom periodu godine stvara značajne probleme stanovnicima Kosinjske doline. Kosinjski Bakovac utječe u rijeku Liku u Gornjem Kosinju. Cjelokupna dužina Kosinjskog Bakovca je 13 km. Ovih dana Hrvatske vode završavaju sa uređenjem i čišćenjem dionice Kosinjskog Bakovca u dužini jednog kilometra, s čime će se osigurati bolja protočnost, ali i omogućiti lakši pristup u vrijeme plavljenja kada se ondje prometuje čamcima. Radi se o lokaciji kod naselja Šuljari gdje su i najveći problemi prilikom plavljenja.

Nizvodno od te dionice pa do utoka u rijeku Liku predviđena je izgradnja hidrotehničkog tunela dužine 5,5 km koji će izgraditi HEP u sklopu cjelokupnog projekta hidroenergetskog sustava HE SENJ 2.  

Nastavak ispod oglasa

L. O.