Pri završetku adaptacija fasade na objektu primarne zdravstvene zaštite u općini Brinje

0

Temeljem Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ličko-senjska županija je u listopadu 2020. godine, za radove na adaptaciji fasade objekta Doma zdravlja Otočac, Ambulante Brinje, potpisala Ugovor sa izvođačem radova Crivac d.o.o. Solin.

Projekt se provodi uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Oglas

Ukupna vrijednost projekta iznosi 767 tisuća kuna, od kojih je 550 tisuća kuna osiguralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, sukladno Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Preostalu vrijednost projekta u iznosu 217 tisuća kuna, zajednički sufinanciraju Ličko-senjska županija i Općina Brinje.

Adaptacijom navedenog objekta doprinijet će se poboljšanju dostupnosti lokalne javne infrastrukture na potpomognutom području.

L. O. /LSŽ