Priča o Fahreti

Fahreta
-

RASTOKA – Ove nedjelje će se u Zadvarju pored  Splita  održati  prekogranična izložba goveda pasmine buša. Do nedavno ova je pasmina u RH bila pred izumiranjem, a od nestanka su je spasili rijetki entuzijasti, pa se broj grla povećao na nešto manje od 800. Među  uzgajivačima zaslužnim za opstanak buše  svakako  je i Ivica Franić, učitelj iz Rastoke. Buše sa OPG Franić već su se uresile mnogim priznanjima i medaljama, a pojavit će se na spomenutoj izložbi. Uz jednu posebnost. Zove se Fahreta, stara je dva mjeseca, a u   trenutku teljenja težila je svega 12 kg!

-Nikakvo čudo jer joj je majka Ferid danas teška 143 kg,  pripovijeda Ivica Franić. Sad ćemo izvagati Fahretu da bismo vidjeli koliko je napredovala

Nastavak ispod oglasa

   Ivičina supruga Kata izvela je iz štale bušu tek nešto veću i krupniju od srne! Nakon vaganja smo se uvjerili da je  Fahreta sada teška 37.60 kg.

Ivica Franić
Ivica Franić

-Budući je riječ o čistokrvnoj pasmini, s uredno  evidentiranim rodovnikom, vjerujem da imamo sve uvjete da Fahreta uđe u Guinessovu knjigu rekorda kao najmanje tele na svijetu. Radi usporedbe treba reći da ženska telad  mliječnih pasmina poput simentalske u ovoj dobi teže oko 110-120 kg.  Gotovo četiri puta više od Fahrete, kaže Ivica. Na obližnjoj livadi zatekli smo nekoliko krava  mliječnih pasmina i 20-ak buša, od 26 koliko ih OPG Franić ukupno drže. Među kravama nema panike i mirno prilaze vlasniku. Dokaz da se ovdje bič i batine ne koriste.

 -Buša je posebna, nastavlja Ivica. Skromna je i krotka.  Ne traži posebnu njegu, može boraviti vani i kod loših vremenskih prilika. Kada steona buša odlazi na ispašu,  znamo da će se oteliti sama i da će pri povratku u štalu za kravom doskakutati tele. Ne trebaju joj veterinari jer se ova pasmina teli kako su to činile tisućama godina. Daje svega 6 litara ukusnog mlijeka dnevno. Ipak je othranila  generacije Ličana. Stoga sam odavno odlučio držati ovu pasminu.

 Odakle ime Fahreta, pitamo Ivicu.

-Pa poveznica je pjevačica Lepa Brena, Fahreta. Prilikom određivanja imena teleta uvijek se ženskom teletu daje ime s početnim slovom imena majke, a kod muške teladi početno slovo imena oca. Tako je Ferid otelila Fahretu. A ovo je tele prelijepo i odmah smo mu dali ime po nekad popularnoj Fahreti. Osim toga, dok sam služio bivšu JNA u Bosni puno sam puta prošao pored Fahretine kuće.Tako se to poklopilo, govori učitelj Ivica.

   Najezda novinara oko Fahrete traje od ljetos. Snimana je već puno puta, našla se i još  će se naći  u mnogim medijima. Kao malo i lijepo čudo, potomak goveda koja su tisućama godina boravila na pašnjacima Dinarida. Bogatstvo su kojega trebamo biti svjesni.

H. J.

Mama Ferid (lijevo)
Mama Ferid (lijevo)