Prihvaćen Proračun Grada Otočca za 2022. godinu

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca među mnogim točkama Dnevnoga reda našao se i Proračun za 2022. godinu. Nakon kraćeg vijećanja prihvaćen je prijedlog Proračuna Grada Otočca u visini 119.741.155 kuna za 2022. godinu, a prihvaćen sa 10 glasova  „za“ i četiri suzdržana.

Također se raspravljalo o prijedlogu Programa komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, prijedlogu Programa javnih potreba Grada Otočca u sportu za 2022. godinu, prijedlogu Programa javnih potreba Grada Otočca u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2022. godinu, prijedlogu Programa javnih potreba Grada Otočca u kulturi za 2022. godinu, zatim o prijedlogu Programa javnih potreba Grada Otočca u socijalnoj skrbi za 2022. godinu, prijedlogu Programa javnih potreba Grada Otočca u tehničkoj kulturi za 2022. godinu te prijedlogu odluke o izvršavanju proračuna Grada Otočca za 2022. godinu. Sve navedene stavke su prihvaćene sa 9 glasova „za“ i 5 suzdržanih.

Nastavak ispod oglasa

Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Otočca prihvaćen je sa 10 glasova „za“ i 4 suzdržana.

L. O.