Općina Udbina uputila je poziv vlasnicima kuća za odmor na po području ove općine da najkasnije do 31. ožujka dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće.

Sukladno zakonskim odredbama obveznik poreza na kuću za odmor je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Udbina. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade, odnosno stan koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Obrazac za prijavu može se podići u Općini Udbina.

L. O.