Župan Ličko senjske županije Milan Kolić donio je 11. svibnja 2016. Odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane na području gradova Gospića i Otočca te općina Donji Lapac i Udbina u periodu od 25. travnja do 03.svibnja 2016. koja je dovela do štete na svim voćnim stablima (dugogodišnji nasadi)- (Klasa:920-11/16-01/01 i URBROJ:2125/1-02-16-01) u skladu s navedenom Odlukom pozivamo građane Grada Otočca da prijave nastale štete.
Postupak podnošenja prijava štete od elementarne nepogode: prilikom prijave štete potrebno je dostaviti: osobnu iskaznicu, OIB, vlasnički list ili ugovor o zakupu za poljoprivredno zemljište, te Upisnik poljoprivrednog gospodarstva, broj tekućeg ili žiro-računa.
Šteta se prijavljuje u vremenu od 8 do 13 sati svaki radni dan od 18. do 25. svibnja 2016. u Zgradi gradske uprave – Ured gradonačelnika, Otočac, Kralja Zvonimira 10 (u prizemlju desno). Nakon isteka navedenog roka, Povjerenstvo će provjeriti zaprimljene prijave IZVIDOM NA LICU MJESTA, te nakon provjere valjanosti podataka izraditi izvješće o štetama, izvijestili su iz Grada Otočca, predsjednik Povjerenstva Nenad Janković, dipl.ing.

Dražen Prša