Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Općina Perušić ima obvezu prikupljanja, odlaganja i zbrinjavanja biorazgradivog otpada, tj. smanjenju udjela biorazgradivog otpada u ukupnoj masi otpada koji se odlaže na odlagalištima. Sukladno tome Općina Perušić pozvala je sve zainteresirane stanovnike s područja Općine da se prijave, odnosno iskažu interes za dodjelu „kompostera“, posuda za neškodljivo odlaganje biorazgradivog otpada kako bi se odredio njihov točan broj za dodjelu.
Navedena mjera dodjele „kompostera“ je i u cilju smanjenja cijene usluge prikupljanja otpada, čiji je sastavni dio prikupljanje biorazgradivog otpada, a koju u konačnici plaća korisnik.

Općina Perušić moli sve zainteresirane da popune obrazac kojeg mogu dobiti u prostorijama Općine Perušić ili ga isprintati sa službenih stranica Općine Perušić (www.perusic.hr).

Nakon popune obrasca / prijave biti građani će biti obaviješteni kada i gdje potpisati Ugovor o dodjeli. Za sve informacije možete nazvati na telefonski broj: 053/679-188.

L. O.