Ostala su još dva dana za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro i zadovoljenje javnih potreba Grada Novalje u 2021. godini. Novalja je pozvala ustanove, društva, udruge te druge organizacije civilnog društva i građanske inicijative da ponedjeljka, 9. studenoga dostave prijedloge svojih programa i projekata od interesa za opće dobro i zadovoljenje javnih potreba Grada Novalje, kroz aktivnosti u 2021.godini.

Pravo apliciranja na ovaj poziv imaju sve udruge i društva čiji je djelokrug vezan uz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te sličnih aktivnosti vezanih uz opće dobro ovoga grada i njegovih stanovnika. Pravo prijava imaju sve udruge i društva sa sjedištem na području Grada Novalje, a čiji će se projekti i prijedlozi realizirati na tome području.

L.O.