Preostao je još tjedan dana u kojem fizičke i pravne osobe mogu izvršiti prijave vezane uz davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost. Rok za dostavu prijava počeo je teći 16. lipnja i potrajat će do 16. srpnja ove godine. Prijave se dostavljaju Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

L. O.