Foto: GsPress

Svjedoci smo intenziviranja i okončanja radova na sustavu javne odvodnje otpadnih voda u nekoliko ulica u Gospiću. Sustav odvodnje finaliziran je u sljedećim ulicama: Bilajska, Lipovska, Senjska, Ribnička, Crikvenička, Riječka, 118. brigade Hrvatske vojske, 9. gardijske brigade Hrvatske vojske, Popa Nikole Mašića i Karla Brkljačića. Na ovaj će se način grad i okolne vode učiniti čistijim i ljepšim te   postati ekološki zalog za budućnost. Nositelj ovih poslova je poduzeće „Usluga“ koje je još jednom pozvalo građane, vlasnike nekretnina iz spomenutih ulica, da  sukladno  zakonskim obvezama svoje nekretnine priključe na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Ovaj poziv vrijedi za građevine i druge nekretnine na navedenim lokacijama gdje je sustav odvodnje dovršen krajem prošle godine.

Direktor Usluge Milan Devčić podsjeća kako  obveza priključenja postoji temeljem članka 212. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), odnosno članka 46. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 4/2016) te članaka 3. i 4. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 6/2013).

Građevine na navedenim lokacijama u Gospiću moraju se priključiti na sustav u roku od jedne (1) godine od dana objave ove obavijesti.

Milan Devčić

-Koristim ovu prigodu kako bi  još jednom pozvali  vlasnike građevina i drugih nekretnina koji su na drugim lokacijama već trebali izvršiti priključenje  na sustav odvodnje da to učine jer su svi rokovi odavno prošli. Zakonodavac je predvidio da ukoliko građani tako ne postupe, u tom cilju bit ćemo prisiljeni upotrijebiti sve zakonske mogućnosti koje su na raspolaganju – u suprotnom mi kršimo svoje zakonske obveze i podliježemo zakonskim kaznenim odredbama, ističe direktor Devčić. Postupak priključenja započinje podnošenjem zahtjeva za priključenje u sjedištu isporučitelja vodnih usluga na adresi USLUGA d.o.o., Gospić, Bužimska 10, a sve druge informacije građani mogu dobiti  putem telefona  ili izravno u sjedištu Usluge, u vremenu  od 7 do 15 sati svakog radnog dana.

L.O.