Prikupljanje prazne ambalaže pesticida

0

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH (CROCPA) i tvrtka C.I.A.K. d.o.o. najavile su  akciju zbrinjavanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva. Akcija pod nazivom ”Prateći list” provest ce se 19. lipnja na dvjema lokacijama na području Ličko-senjske županije.

U Otočcu na lokaciji poljoprivredne prodavaonice Madig-Mrežnica d.o.o., Kralja Zvonimira 131, u vremenu od 8 do 10 sati.

Oglas

Druga lokacija je u Ličkom Osiku na adresi poljoprivredne prodavaonice Poljoprometa d.o.o , Lički Osik 81, u vremenu od 11 do 13 h.

Podsjećaju  se korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su na zakonom propisan način zbrinuti ambalažu tih sredstava i o tome imati dokaz u obliku ovjerenih obrasca: ”Prateći list za opasni otpad” i Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (obrazac DFKSO). Obrasci se kupuju u knjižarama, a prilikom predaje ambalaže ovjerava ih djelatnik C.I.A.K.-a d.o.o. , što će poslužiti kao dokaz za inspekciju da  je ispravno zbrinuta otpadna ambalaža sredstava za zaštitu bilja. Ovim projektom CROCPA EKO MODEL skuplja se isključivo ambalaža tvrtki koje financiraju projekt i omogućavaju besplatan povrat ambalaže njihovih proizvoda: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Skuplja se isključivo prazna ambalaža sredstava za zaštitu bilja. Prateći list dužni su imati korisnici državnih potpora u poljoprivredi.

L.O.