Grad Senj je produljio rok prijava kandidata na Javni poziv  za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Na ovaj se način  rok za prijavu na javni poziv produljuje  do  narednog ponedjeljka, 6. lipnja 2016. Rok za prijavu na javni poziv produžuje se  zbog usklađenja s objavom javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijem polaznika bez zasnivanja radnog odnosa  odnosi se na jednog  polaznika stručnog osposobljavanja  razine obrazovanja sveučilišni prvostupnik upravnog prava ili stručni prvostupnik prava. Zatim jednog  polaznika stručnog osposobljavanja  sveučilišni prvostupnik informatičke struke ili stručni prvostupnik informatike. Primaju se i tri polaznika stručnog osposobljavanja srednje stručne spreme upravne, tehničke, ekonomske ili opće (gimnazija) struke, kao i  jedan polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa  srednje stručne spreme ekonomske, društvene struke ili gimnazije. Polaznici se primaju u Grad Senj, Opći upravni odjel, Ured za lokalnu samoupravu i upravu, Odjel za financije i gradski proračun, i to na razdoblje od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, odnosno 8 sati dnevno.

L.O.