Na portalu Lika online, objavljen je  7. svibnja 2015. godine članak pod naslovom Afera veleučilište: Maras i Skendžić nezakonito primali naknadu i plaću? Hoće li reagirati USKOK?.

S obzirom da je u članku postavljeno i pitanje hoće li reagirati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, obavještavamo Vas da je Ministarstvo reagiralo čim je utvrđeno da je Upravnom vijeću istekao mandat te je imenovalo novo Upravno vijeće. Novo vijeće od imenovanja je održalo dvije sjednice te je potvrdilo odluke donesene u prošlom sazivu Upravnog vijeća.

Napominjemo da su A. Skendžić, tada u poziciji dekana i Nikola Maras, tada u poziciji predsjednika Upravnog vijeća, odradili posao za koji su primili naknadu u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog gospodara.

Ministarstvu je cilj da Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću pruži kvalitetno visokoškolsko obrazovanje stanovništvu Ličko-senjske županije i šire, a tome cilju posvećeni su i članovi upravljačkih tijela Veleučilišta.

Gordana Zuccon, glasnogovornica
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta