Priopćenje Stjepana Ćaćića (HNS)

Imajući u vidu priopćenje za medije oko napuštanja sjednice Županijske skupštine Ličko-senjske županije od 28.11.2013. godine u svojstvu županijskog vijećnika javnost želim upoznati o slijedećim činjenicama:

1./ Istina je da su vijećnici SDP-a, HSLS-a i HNS-a napustili navedenu sjednicu Županijske skupštine, a da su vijećnici vladajuće koalicije (HDZ-HSS-HSP AS i HSU) zajedno sa vijećnikom SDSS-a ostali u dvorani gdje je organizirana sjednica.

Nastavak ispod oglasa

2./ Istina je da smo pravovremeno dobili poziv za sjednicu zajedno sa materijalima gdje su bile predviđene 23 točke, a na stolu smo dobili dopunu u vidu prijedloga Odluke o izmjeni davanja suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u Lukovom Šugarju i Jablancu. Prigodom predlaganja dnevnog reda vijećnica HDZ-a je usmeno predložila dopunu dnevnog reda u vidu donošenja potpore izjašnjavanju „ZA“ referendumu koji će se održati u nedjelju, 01.12.2013. godine. Prije sjednice najavljivala se deklaracija, a u jednom tenutku se govorilo o preporuci tako da je vladala prava konfuzija na sjednici i nije se znalo kakvu točku dnevnog reda želi predlažiti predlagateljica.

3./ I na sjednici, i danas nakon prospavane noći smatram da smo kao oporbeni vijećnici ispravno postupili. Referendum je u nedjelju i građani tada trebaju bez pritiska razmisliti o pitanju i odlučiti zaokruživanjem koga podržavaju.

Nitko nema pravo na ovakav način zahtijevati na donošenju potpore, o kakvoj se nije razmatralo niti u jednoj drugoj županijskoj skupštini, pa čak o tome zaključke nisu donosili gradska i općinska vijeća u Ličko-senjskoj županiji.

4./  Na ovaj način potvrdilo se u kakvim uvjetima političkog pritiska živimo i djelujemo, te kako demokraciju zamišljaju oni koji ne mogu zamisliti da netko ima drugačije mišljenje. Ovakve postupke najbolje su objasnili pojedini vijećnici koji su potvrdili da su potpisali incijativu za referendum, ali su napustili sjednicu Županijske skupštine jer neće nikome  dozvoliti oduzimanje građanskih prava i slobodu izjašnjavanja na referendumu.

S poštovanjem,

Županijski vijećnik

Hrvatske narodne stranke-liberalni demokrati:

Stjepan Ćaćić,v.r.