Priopćenje Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije

Povodom sve izraženije pandemije corona virusa jučer se opet sastao Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Donesena je Odluka kojom se preporučavaju odgode svih skupova i organiziranih okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi. 

Za sva javna okupljanja koji će se organizirati date su sljedeće upute za organizatore:

Nastavak ispod oglasa
  • Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima; 
  • Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt; 
  • Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije; 

Organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije moraju osigurati suglasnost nadležnih Županijskih stožera civilne zaštite koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.

L.O.